OPLEIDING HOMEOPATHIE 

Lijkt het jou waardevol om mensen beter te kunnen maken op een manier waarbij je tijd en aandacht kunt hebben voor hen? 

Zoek je een beroep waarin je mens- en milieuvriendelijke geneesmiddelen kunt gebruiken die snel en krachtig genezen, zonder bijwerkingen?  

 


Je wordt methodisch in de klassieke homeopathie opgeleid

Waarbij:

* gezondheid het centrale uitgangs- en oriëntatiepunt is

* je getraind wordt in zelfstandig oordeelsvermogen

* een holistisch, verdiept en verruimd mensbeeld krijgt

* allround wordt opgeleid op curatief, palliatief en preventief vlak 

* een fundamentele medische vorming

* het trainen van therapeutische vaardigheden en kwaliteiten erg belangrijk is

* je getraind wordt in een goede en professionele presentatie en communicatie 

* centraal in de zorg kan komen te staan als eerste lijns-aanspreekpunt

* je een solide basis krijgt
* wij praktijk georiënteerd en resultaat georiënteerd zijn

* homeopathie een voorbeeld is voor curatief werken en genezen

* je na afronding succesvol een eigen praktijk kunt voeren

Jij:

hebt een zelfstandig denk- en reflectieniveau,

hebt de wil tot therapeutschap aantoonbaar aanwezig, 
zoekt essentiële holistische kennis,
wilt leren de lichamelijke ongemakken van de mens als ook zijn psychisch-emotionele toestand in samenhang met elkaar te zien.


 

Aan Auryn start je  gelijk in jaar 1 met de praktijk. In het eerste jaar leiden we je al zodat je zelfstandig acute-anamneses kunt afnemen en in het geval van incidenten al zelf homeopathische geneesmiddelen kan voorschrijven. Ook het vak therapeutische training, waar veel colleges in zijn, sluit hierop aan. 
Vanaf het tweede studiejaar zijn de colleges gericht op de zogenoemde 'constitutionele behandeling'. 

Per jaar zijn er los van de zaterdagen 4 stagedagen met echte patiënten. Op die manier groei je gestaag het vak in. 

Praktische informatie
 
Het betreft 24 zaterdagen plus een praktijkweekend per studiejaar. 
Aan zelfstudie ben je ongeveer 20 uur per week kwijt. 
Collegedagen zijn van 09.30-17.00 uur met tussen elk college een pauze. 

Tezamen met een Medische Basis Kennis - diploma kan je na afstuderen aan Auryn je eigen praktijk starten en je bij een beroepsvereniging aansluiten. 

We hebben goede contacten met een aantal MBK-aanbieders, het staat je echter vrij dit te behalen waar je zelf wilt. 

We raden je aan om het MBK-diploma zo snel mogelijk te halen omdat wij in de colleges, met name na mate de jaren vorderen meer en meer uitgaan van een goede basis aan medische kennis. Dat is essentieel voor een goede uitoefening van het beroep als homeopaat. 

Een overzicht van de totale studiekosten en de kosten voor het studiemateriaal staat in de studiegids die op te vragen is via ons contactformulier. 

              Heb je nog vragen? Stuur gerust een bericht of bel even.