AURYN

Manifest

Verklaring van verantwoordelijkheid

 

In feite draait het in het onderwijs om wat op de werkvloer gebeurt, om dat wat in en met onze opleiding gerealiseerd wordt, om dat wat studenten leren en ontwikkelen gedurende het opleidingstraject.

Zeker vinden we het belangrijk dat we aansluiting hebben bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de bestaande organisaties in het veld, maar we willen met dit document uitspreken waar we daadwerkelijk op aanspreekbaar zijn en waar we zelf garant voor willen staan. 

AURYN werkt vanuit ontwikkelend inzicht en de ervaring van de docenten.  

De docenten zetten zich voortdurend gezamenlijk in  voor de optimalisering van het onderwijs. De studenten zijn onze monitor. Dit biedt de mogelijkheid van innovatief onderwijs.
Instanties kunnen hun accreditatie en waardering uitspreken voor de opleiding om deze maatschappelijk te steunen. 


De toets voor de opleiding is uiteindelijk de te ervaren maatschappelijke /gezondheids- waarde van de resultaten die door de afgestudeerden behaald worden.


Dit document  geeft transparantie en een wil om aanspreekbaar te zijn weer.