Vakken aan de homeopathie opleiding

We weten dat veel oefening kunst baart. De opleiding is daarom zo praktisch mogelijk gemaakt. 

Feiten en symptomen zijn onze basis, 
degelijke medische kennis maken we stap voor stap toepasbaar voor de praktijk.
 
Vanaf jaar 1 leer je al om acute klachten zelf met homeopathie te kunnen verhelpen. In de stagepraktijk word je vanaf het begin stap voor stap het vak in gebracht. 

Ook als therapeut word je al vanaf het eerste jaar getraind, steeds ook door het zelf actief te oefenen.

Na 4 jaar ben je goed toegerust om je praktijk als klassiek homeopaat te starten. 

Analyse

Alle gegevens die je hebt verzameld tijdens een consult ga je analyseren volgens een staps-gewijze methode. Je leert rode draden te zien, alarmsignalen herkennen, de essentie uit de anamnese halen, een weloverwogen prognose te maken. Dit alles om tot het passende homeopathische voorschrift te komen. Aan de hand van casussen en life-patiënten tijdens colleges word je grondig getraind. 

Materia Medica

Alle geneesmiddelen staan beschreven in de homeopathische materia medica. Je leert de essentie van elk geneesmiddel en de specifieke kenmerken ervan. Zo weet je welk geneesmiddel je wanneer en hoe het beste kunt voorschrijven, in acute situaties en bij chronische ziektes. 

   

Therapeutische training

Wij staan een humanisering van de geneeskunde voor. Dit komt tot uiting tijdens de vele praktijkgerichte lessen die je krijgt van professionals. Veel nadruk ligt op goede observaties, deep-listening, empatische gesprekvoering, intervisie en reflectie. 

Holistisch inzicht

Ziekte is niet slechts een verstoorde orgaanfunctie, laat staan een anatomisch defect. Ons lichaam is een fantastisch geïntegreerd systeem dat voortdurend een dynamische verhouding tot de wereld kiest. Het lichaam spreekt hiermee een verhaal. 

Je leert de mens en zijn klachten doorgronden, rode draden te zien en begrijpen.  

sTAGE LEERCENTRUM

Uniek is ons stage leercentrum waar je al vanaf jaar 1 begint. 
Stap voor stap leer je om zelf consulten af te nemen.

Organon en filosofie 

De fundamenten van het werken met geneesmiddelen. 
Inzicht in holistische geneeskunde. De kracht van het levende lichaam. 

Acute behandelingen

Homeopathie heeft ongelooflijk snel resultaat in EHBO-situaties. Je oefent je in het eerste jaar om homeopathie in te kunnen zetten in deze acute situaties, ingebed in medische kennis. Waardevol om mensen hiermee al te kunnen helpen en ze zien gelijk de krachtige effecten van homeopathie. 

 

Geschiedenis van de geneeskunde

Verdieping in de achtergronden van de medische stromingen in het verleden. Hiermee trainen we je om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Dit legt de basis voor integratieve geneeskunde. Tegelijkertijd maakt het je zelfbewuster en trefzekerder om binnen het beroep rationeel de noodzakelijke keuzes te kunnen maken.  

Repertorium 

Een homeopatisch repertorium is een symptomen-index. In een repertorium staan de symptomen volgens een vast lichaamsschema genoemd met achter elk symptoom de geneesmiddelen die dat symptoom in hun geneesmiddelbeeld hebben. Vaak essentieel bij het bepalen van het bij de patiënt best passende geneesmiddel. 

Praktijkopbouw

Een succesvolle praktijk opbouwen is wat je leert tijdens deze gevarieerde colleges. Van passende marketing tot goede praktijkvoering. 

voeding, lifesyle en ziektepreventie

Er zijn zo veel diëten en voedingsadviezen. Maar voeding is altijd individueel. Waar de één klachten van krijgt is voor de ander juist helpend. Ook al eet je hele gezonde voeding, je lichaam moet het wel kunnen opnemen en 'verwerken'. Je leert hoe je dit op het spoor kan komen en wat wél passende voorschriften zijn afgestemd op de persoon en de pathologie.

Chronische ziekten

De erfelijke en verworven oorzaken van chronische ziekten. Door dit goed te kunnen doorzien verfijn je je analyse zodat je een passender voorschrift kunt maken.   

Reflecteren

Je kan alleen beter worden als je kritisch kan reflecteren op je eigen handelen. Dat leer je zodat je het later in de praktijk zelf kan en je zo kan blijven ontwikkelen (ook als persoon).