Meest gebruikte holistische geneeskunde

 

Meer dan een miljoen mensen in Nederland maken gebruik van homeopathie.  Homeopathie is een systematische geneeskunst die het zelfgenezend vermogen bevordert.

Overtuigende resultaten worden bereikt bij ernstige, chronische én acute ziekten en klachten op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak. Lichaam en geest worden beschouwd als een onverbrekelijk geheel. 

Wat maakt studeren bij Auryn uniek?

 Aan Auryn start je gelijk in jaar 1 met de praktijk. 

       We leiden je in het eerste jaar al op zodat je zelfstandig acute-anamneses kunt      
       afnemen.  

 • Therapeutische training 
 • Alle vakken zijn op elkaar afgestemd en vormen samen een geheel 
 • Onderwijs in een heldere klassiek homeopathische methode. 
 • Een eigen homeopathie-stagepraktijk, waarin patiënten live worden behandeld
 • Begeleiding in het therapeutschap afgestemd op jou als individu 
 • Elk jaar is er een Homeopathie praktijkweekend.
 • Uniek in Nederland: Het vak Holistisch (medisch) inzicht waarmee je ziektes én mensen beter begrijpt en leert doorgronden.
 • Een hecht docenten team dat volgens dezelfde methode werkt zodat je een stevig fundament mee krijgt
 • Theorie wordt vanuit de praktijk en casuïstiek onderwezen. 
 • We leiden op tot volwaardig eerstelijns zorgverlening 
 • Onafhankelijk en innovatief in onze onderwijsontwikkeling 
 • Een degelijk filosofisch fundament 
 • Alle docenten hebben een eigen homeopathie praktijk en putten uit vele praktijkvoorbeelden. 
 • We zijn georiënteerd op samenwerking binnen de zorg
 • Internationale contacten 


In de overige studiejaren zijn de colleges gericht op de zogenoemde 'constitutionele behandeling', steeds een stap dieper, verder, breder. Op die manier groei je gestaag het vak in als homeopaat.


 

GENeZEN Door HET zelfgenezende vermogen te stimuleren 

EEN Gezondmakende geneeskunde

Een oorontsteking duurzaam oplossen die na 1 minuut al geen pijn meer doet? 

Chronische ziektes 'omkeren'? 
Mensen die uitbehandeld zijn elders, toch beter kunnen maken? 
JA dat kan zeker!

Wij staan elke dag versteld van wat je bereikt als klassiek homeopaat.
De lijsten met wondertjes of zelfs wonderen zijn eindeloos. 
Daarom is iedere dag een nieuw avontuur.  

Echte Homeopathie is maatwerk! Het gaat erom iemands zelfgenezend vermogen aan te zetten met een voor die persoon passende prikkel, dan doet het wonderen. Dat leren we je. 


Je wordt methodisch in de klassieke homeopathie opgeleid. 


Waarbij:

* gezondheid het centrale uitgangs- en oriëntatiepunt is

* je getraind wordt in zelfstandig oordeelsvermogen

* een holistisch, verdiept en verruimd mensbeeld krijgt

* allround wordt opgeleid op curatief, palliatief en preventief vlak 

* je een fundamentele medische vorming krijgt

* het trainen van therapeutische vaardigheden en kwaliteiten erg belangrijk is

* je getraind wordt in een goede en professionele presentatie en communicatie 

* centraal in de zorg kan komen te staan als eerste lijns-aanspreekpunt

* wij praktijk georiënteerd en resultaat georiënteerd zijn

* homeopathie een voorbeeld is voor curatief werken en genezen

* je een solide basis krijgt en je na afronding succesvol een eigen homeopathie praktijk kunt voeren

Jij:

hebt een zelfstandig denk- en reflectieniveau,

hebt de wil tot therapeutschap aantoonbaar aanwezig, 
zoekt essentiële holistische kennis,
wilt leren de lichamelijke ongemakken van de mens als ook zijn psychisch-emotionele toestand in samenhang met elkaar te zien.

Praktische informatie
 
Het betreft 23 zaterdagen + een praktijkweekend per studiejaar. 
Per jaar zijn er los van de zaterdagen 4 stagedagen met echte patiënten. 
Aan zelfstudie ben je ongeveer 15 uur per week kwijt. 
Collegedagen zijn van 09.30-17.00 uur met tussen elk college een pauze. 
Het collegegeld voor het eerste studiejaar bedraagt 2450,-

Tezamen met een Medische Basis Kennis - diploma (elders te behalen of al in je bezit) kan je na afstuderen aan Auryn je eigen praktijk starten en je bij bijna alle relevante beroepsverenigingen (NOKH, NVKH, NWP, CAT etc) aansluiten. 

We hebben contacten met een aantal MBK-aanbieders, het staat je echter vrij dit te behalen waar je zelf wilt. 

Je MBK-diploma dien je voor het eind van studiejaar 3 te behalen omdat wij in de colleges, met name na mate de jaren vorderen meer en meer uitgaan van een goede basis aan medische kennis. Dat is essentieel voor een goede uitoefening van het beroep als homeopaat.

Een overzicht van de totale studiekosten en de kosten voor het studiemateriaal staat in de brochure en in de studiegids die op te vragen is via ons contactformulier. 

Geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland  

De SHO-registratie heeft betrekking op de geconstateerde kwaliteit, het niveau en de geconstateerde praktijkrelevantie van 
HO-opleidingen.


GEREGISTREERDE OPLEIDING 

 

Onze OPLEIDING is bij het CRKBO goedgekeurd. 


GRO-erkend

Auryn Integratieve Geneeskunde is een GRO erkende opleider.
Na het behalen van je diploma aan Auryn kun je je ondermeer bij het GAT aansluiten. 

Hieronder vertellen enkele patiënten van docenten aan Auryn
 hoe ze hun homeopatische behandeling hebben ervaren: 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen